Persondatapolitik – GDPR

1. Introduktion

Capital Market Partners A/S (“CMP “, “vi”, “os” eller “vores”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

2. Vores behandlingsaktiviteter

Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

Kundesamarbejdet

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder

  • levere ydelserne
  • fakturere
  • kvalitetsstyre og -kontrollere

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at CMP kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

  • Styre vores forhold til kunder,
  • Udvikle vores forretning og tjenester (f.eks. identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
  • Varetage drift og vedligeholdelse af IT-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting,
  • Administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer
  • Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Leverandør- og samarbejdspartneradministration

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger indsamles

Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i. Hvis den registrerede, ikke er part i kontrakten, er vores grundlag for at behandle oplysningerne et sagligt hensyn i at kunne opfylde kontrakten med leverandøren eller samarbejdspartneren.

3. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i CMP. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

4. Kilde

CMP indsamler personoplysningerne direkte hos dig og/eller tredjemand, f.eks. vores kunde, eller hos offentlige myndigheder.

5. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Andre tredjeparter, der leverer varer eller ydelser

Vi benytter andre tredjeparter, f.eks. underleverandører. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

CMP indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Revisorer og andre professionelle rådgivere

Vi kan undertiden udlevere personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, herunder advokater mv. Dette kan eksempelvis være for, at revisor kan udføre revision, eller for at kunne modtage rådgivning fra andre professionelle rådgivere, f.eks. advokater.

Offentlige myndigheder eller tredjeparter som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering

Vi kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, hvilket vi udleverer, hvis det er krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering, at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder.

Vi vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

6. Tidsrum personoplysninger behandles

CMP sletter personoplysninger, når CMP ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, CMP er underlagt i henhold til gældende lovgivning, CMP Netværk, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

7. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som CMP som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte CMP og få indsigt i, hvilke personoplysninger CMP behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at CMP begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod CMPs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte CMP. Du kan endvidere kontakte CMP, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@cmp.as.

8. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 18. juni 2018.

9. Kontakt

Dataansvarlig er Capital Market Partners A/S, CVR-nr. 3308 1731,

beliggende St. Regnegade 12, 3, 1110 København K, Danmark.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os:

Capital Market Partners A/S
St. Regnegade 12, 3
1110 København K
e-mail: info@cmp.as

10. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@cmp.as. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over CMP’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.