Karriere

Som nichevirksomhed ønsker vi at have et tæt og tillidsfuldt forhold til vores kunder.

Derfor er vi helt afhængige af at levere en god indsats – hver gang!

Dette gør, at vi er meget bevidste om at udvælge medarbejdere og samarbejdspartnere, som tager ejerskab for opgaven, administrerer frihed under ansvar og som er fuldt engagerede. På den måde tror vi på, at vi kan sikre en høj kvalitet i vores indsats hos kunderne.

Medarbejderudtalelser

Det skal være sjovt at arbejde i CMP. Ikke at det hele skal være skæg og ballade, men at man skal kunne lide, det man laver. Dén holdning gennemsyrer hele virksomheden.

Peter Jørn JensenDirector

Vores værdier

Helt fra start er der tre værdier, som står centralt for grundlæggelsen af CMP: Sjov, kvalitet, lønsomhed.

Dette er en helt fundamental del af vores arbejde, og dermed også i relationen til vores kunder, til vores medarbejdere og medarbejdere imellem.

Sjov

Sjov betyder, at arbejdet skal give en god mavefornemmelse. Vi skal have det godt med vores arbejde, med hinanden, med vores kunder, og på den måde have en god dagligdag. I praksis betyder vores størrelse at vi er i stand til selv at kunne bestemme, hvordan vi vil indrette os, og vi vil meget gerne være så lidt bureaukratiske og formelle som muligt. På den måde er vi åbne over for forslag til hvordan tingene kan gøres så nemt og fleksibelt som muligt – for alle parter.

Det er vores mål, at CMP skal være en arbejdsplads, der er tilstrækkelig sjov, motiverende, inspirerende og udfordrende til at fortjene alles fulde engagement.

Kvalitet

Kvalitet betyder, at vi skal gøre det godt. Vi løser opgaven godt, kompetent og ordentligt, og vi påtager os kun de opgaver, hvor vi kan tilføre kunden reel værdi. Vi forsøger at indrette hele virksomheden, vores systemer og procedurer ordentligt og gennemtænkt, så vi både indadtil og udadtil afspejler kvalitet.

Det er vores mål, at vi som arbejdsplads, består af medarbejdere som ønsker at tage ejerskab for opgaven, garantere kvalitet, som en del af CMP.

Lønsomhed

Lønsomhed betyder, at vi skal tjene penge. Det forudsætter alles engagement, og derfor skal lønsomheden også komme alle til gode. Det er baggrunden for, at vi arbejder med bonusprogrammer, der sikrer partnere og medarbejdere en aflønning på et attraktivt niveau, når de selv er med til at bidrage og det går virksomheden godt.

Det er vores mål at skabe en virksomhed med frihed under ansvar, hvor den enkeltes incitament og virksomhedens overordnede mål er så sammenfaldende, at kontrol og formalistiske rammer minimeres.

Videndeling

Videndeling spiller en central rolle. Ved at udnytte den måde som CMP er struktureret, har vi gode muligheder for at dele viden med hinanden.

Dette er en essentiel del af CMP, som helhed og for de individuelle konsulenter. På den måde kan vi udvide vores kompetencer, dele erfaringer for at hjælpe hinanden og ultimativt skabe værdi for vores klienter.

I praksis giver vores faste ”månedsmøder” os mulighed for at dele viden og erfaringer fra hver af vores specifikke specialistområder, cases og opgaver.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource

Det er det vigtigt for os, at hver medarbejder føler sig godt til rette. I CMP tror vi på, at vi kan skabe de bedste rammer for vores medarbejdere. Rammer hvori ens faglige kompetencer, selvstændige arbejdopgaver og sparring med sine kollegaer er med til at skabe tilfredshed hos både medarbejder og kunde, når arbejdsdagen er ovre.

Men tag ikke vores ord for det.

Hvad siger vores konsulenter selv om at arbejde i CMP?

Hør, hvorfor vores Partner Christian Thygesen har valgt at være en del af Capital Market Partners, og hvorfor han finder konsulentfaget interessant.

Peter Jørn Jensen

Photo by Claus Sall (www.claussall.com)

Peter Jørn Jensen, Director

Hvad gjorde CMP attraktiv i dine øjne?

CMP er en virksomhed med meget fokus på fagligheden, og hvor der bliver lagt meget vægt på frihed under ansvar. Det kommer selvfølgelig an på, hvor man er i sit liv, men det at være ansvarlig for sine opgaver, det synes jeg er helt fantastisk. Og så er der det her med, at det skal være sjovt; ikke  at det hele skal være skæg og ballade, men at man skal kunne lide, det man laver. Dén holdning gennemsyrer hele virksomheden. Det synes jeg er fedt, og det var en af grundene til, at jeg valgte CMP. Og sådan er det stadig.

Derudover forsøger man i CMP at være fælles om tingene og at have en holdånd og en bestemt virksomhedskultur. Så når vi er ude sammen, så kender vi hinanden, og kunderne skal også gerne kunne mærke, at vi kender hinanden. Det er ikke bare to tilfældige, der kommer væltende ud hos kunden; det er to, der ved hvem hinanden er, har noget sammenhold og nogle fælles værdier.

Hvilke fordele er der ved at arbejde i CMP?

Fordelene ved at arbejde her er, at jeg kan bruge min faglighed samtidig med, at der er en meget stor variation i arbejdsopgaverne. Man kommer forskellige steder hen og prøver nogle forskellige ting, men stadig inden for det område, man har sin ekspertise. Det synes jeg er fedt. Og så er det jo en fornøjelse at få lov til at spille klog – det ved jeg ikke, om er det rigtige udtryk – men at man rent faktisk ser, at man kan bruge sin viden til noget, og at der er andre, der kan bruge den. Det er nok det vigtigste; at andre kan få gavn af ens viden.

Hvilke udfordringer kan der være?

Der er både personlige udfordringer, og så er der organisatoriske udfordringer. Det personlige er, at man ikke bliver en del af det sociale hos kunderne. Du kan godt blive det, men det er ikke hos alle det sker. Man kan sige, at du som konsulent lidt er en blindtarm. Det er egentlig en meget naturlig rolle at have, for du skal jo helst ikke blive hængende. Og det koster måske lidt, at man skal være fremme i skoene til at starte med og få netværket rigtigt, så når du skal skrive rundt eller holde møder, så ved folk hos kunden faktisk, hvem du er. Det kan godt være en udfordring.

En anden udfordring kan være, at når vi er så meget ude hos kunder, som vi er, så kan det være svært at få den holdånd, som er en del af det attraktive ved CMP. Man mødes jo ikke på samme måde, som du gør i en normal virksomhed, hvor du møder dine kollegaer hver morgen. Så det stiller nogle andre krav til, når vi så er sammen. Her skal vi bruge lidt mere energi på at dele viden og være sammen både socialt og fagligt. Men det synes jeg nu også, at vi lykkes fint med.

Hvad får du ud af at arbejde i CMP, og hvordan er det anderledes end de andre steder, du har været?

Det fede ved at være konsulent er, at alle de ‘dagligdagsproblemer’, der er i en virksomhed, det vil sige politik, HR, samarbejdsproblemer og alt sådan noget; det er du i princippet hævet over. Når du har lavet dit arbejde, din anbefaling eller hvad det nu måtte være, så kan du aflevere det, og hvad de så gør ved det, det kan du i princippet være ligeglad med. At du selvfølgelig vil føle noget for det og tale for det, det er klart, men det med om det skal gøres i dag, i morgen eller i overmorgen, det skal du ikke ligge søvnløs over – som du måske ellers ville gøre, hvis du var leder i virksomheden. Her kan man komme med sine tanker og sine anbefalinger, selvfølgelig inden for visse rammer, men du behøver ikke være med i alt det udenom, som der nu engang måtte være. For det har jeg været en del af tidligere, kan man vist roligt sige.

Kompetencer

Vi lever af vores specialist viden og faglige kompetencer. Vi ønsker at levere den kvalitet til kunderne, der over tid gør os til deres trusted advisor.

Dette opnår vi kun ved at levere et stykke arbejde, som er karakteriseret ved en høj grad af faglighed, troværdighed, vores evne til at løse problemer og overlevere holdbare løsninger til organisation.

Kun med det bedste hold medarbejdere kan vi skabe en tillid hos kunden om, at vi altid leverer, det de efterspørger – og gerne mere til.

Derfor er det essentielt for os at tiltrække og fastholde konsulenter, der ikke bare er eksperter inden for deres felt, men som også passer ind i vores virksomhedskultur og værdisæt.

Konsulent hos CMP

Det bedste hold betyder i denne sammenhæng to ting. Dels betyder det, at vi forventer, at man som konsulent tager ejerskab over sin personlige og faglige udvikling. Kun ved at stille spørgsmålstegn og udfordre egen viden bliver vi klogere, og vi opfordrer vores medarbejdere til kontinuerligt at skærpe deres faglige profiler – med al den støtte vi kan tilbyde.

Derudover betyder det at vi altid er på udkig efter stærke profiler, der har lyst til at blive en del af det faglige fællesskab.

Er du interesseret i at vide mere?

Find ud af, om vi søger en konsulent med dine kvalifikation.