Konsulenter

Fælles for vores konsulenter er deres dybe forretningsmæssige forståelse, baseret på mange års erfaring i den finansielle sektor.

Vi tror på at den forretningsmæssige forståelse er forudsætningen for at kunne levere kvalitet i projektledelse og systemudvikling.

Forretningsforståelsen er basis for at bygge bro mellem forretningens kortfattede kravspecifikation og det færdige resultat, uanset om det sker i rollen som projektleder eller udvikler.

Konsulentprofiler

Vores konsulenter har alle en akademisk baggrund og som oftest ledelseserfaring fra teknik eller udviklingsafdelinger, enten fra banker eller fra leverandører til den finansielle sektor. Nogle kommer med en generalistbaggrund, typisk som økonomer, andre med en ingeniør-baggrund.

Nogle er garvede konsulenter, andre nye i rollen, men alle har mindst 10 års erfaring fra den finansielle sektor. Groft kan profilerne opdeles i projektledere/ analytikere og teknikere/udviklere.

Specifikke profiler fremsendes efter specificeret anmodning.

Vores konsulenter

Lars Christiansen, Managing Partner

lc@cmp.as | +45 2993 4678

Lars Christiansen har arbejdet i den finansielle sektor siden 1987. Han har arbejdet professionelt med program- / projektledelse inden for Investment Banking i over 27 år. Projekterne har været af alle størrelser, både med hensyn til ledelsesmæssigt omfang, tidshorisont, budget, kompleksitet og global rækkevidde.

Lars har bred erfaring med projekter fra Risk Management, Front Office og Back Office i en række investeringsbanker. Projekterne har dækket de fleste aktivklasser. Meget af Lars’ erfaring er opbygget gennem arbejde med globale projekter i Frankfurt, London, New York, Singapore og Tokyo.

Lars er kendt for sin evne til at sikre levering selv under vanskelige omstændigheder og samtidig beholde sin humoristiske sans intakt.

Lars er født i 1967 og har en BA i Økonomi.

Klaus Alsted, Partner / COO

ka@cmp.as | +45 5352 7707

Klaus Alsted har +20 års erfaring fra den finansielle sektor. I sin karriere har Klaus arbejdet inden for kapitalmarkedsområdet, kapitalforvaltning og bank. Efter en kort årrække som forretningsanalytiker, arbejdede Klaus som projekt- og programleder på en række forretningskritiske projekter. Klaus har igennem sin karriere opbygget en bred forretnings- og organisatorisk indsigt.

Klaus går til projekter og programmer med sin vedholdende og strukturerede tilgang til at styre team og stakeholders mod det fælles mål. Efter at havde ledet Calypso teamet hos en bankcentral skiftede Klaus til SimCorp, hvor han over en 5 års periode avancerer fra Nordisk ansvarlig til at lede EMEA konsulent organisation med mere end 200 konsulenter i 20 lande.

Klaus’ kendetegn er hans 100% dedikation til at løse ledelses- eller projekt udfordringer inden for de kontraktmæssige rammer (omkostninger, kvalitet og tid) gerne i en international kontekst.

Klaus blev født i 1972 og er uddannet cand.scient.oecon.

Christian Thygesen, Partner

ct@cmp.as | +45 2222 7616

Christian Thygesen har arbejdet i den finansielle sektor, siden han startede i Nationalbanken i 1992. Fra 1998 til 2002 arbejdede han for den Europæiske Centralbank i Frankfurt, hvor han først beskæftigede sig med overvågning af finansiel infrastruktur, primært indenfor clearing og afvikling af værdipapirer og sidenhen pengepolitik i afdelingen for kapitalmarkeder og finansielle strukturer. Fra 2002 til 2007 var han projekt- og analysechef i Roskilde Bank. Siden har han arbejdet som konsulent inden for kapitalmarkedsområdet

Christian har en bred erfaring med, hvordan en bank fungerer, og er specialiseret inden for børser, handelsplatforme, clearinginstitutioner, værdipapircentraler, nationalbanker.

Som konsulent har hans primære fokus været på effektiv implementering af regulering og system selektion i enhver form.

Christian er født i 1967, Cand.polit. fra Københavns Universitet og har en MBA fra International University of Japan.

Peter Jørn Jensen, Senior Manager

Peter Jørn Jensen har været i den finansielle sektor i 30 år. Han begyndte i Andelsbanken i 1985 og har siden 1988 beskæftiget sig indenfor kapitalmarkedsområdet, hvor han i over 20 år har beklædt lederstillinger på næsten alle niveauer.

Peter har primært beskæftiget sig med Operations-området indenfor værdipapirer, valuta, derivater og depot, hvor procesoptimering og effektivisering altid har været et fokusområde. Fra 1990 til 2005 arbejdede han i Unibank/Nordea, hvor han var leder af back office for futures og optioner, chef for Back Office i Unibank Luxembourg sluttende med stillingen som Nordic head of Securities Processes i Nordea. Derefter var Peter 2 år på BEC i Roskilde, hvor han fungerede som bindeled mellem salg og udvikling indenfor Handel og Formueforvaltning.

Senest har Peter gennem 7 år været direktør i Nykredit Portefølje Administration, der er Danmarks største investeringsforvaltningsselskab indenfor administration af investeringsforeninger og alternative investeringsfonde.

Peter kan begå sig på alle organisatoriske niveauer – han forstår forretningen hele vejen fra det operationelle til det strategiske.

Peter er født i 1964.

Søren Rask Nymark, Senior Manager

Søren Rask Nymark har mere end 15 års erfaring fra den finansielle sektor. Hans primære projekter og ansvar har været relateret til strategi, forretningsudvikling, M&A / integration, transformation og governance.

Som Head of Corporate Strategy & Business Development hos VP SECURITIES (finansiel infrastruktur, post trade services) varetog Søren VP’s strategiproces, der inkluderede vurdering af flere forretningsmuligheder med de førende nordiske banker og globale custodians samt M&A-processer, der slutteligt førte til salg af VP til Euronext Group. Tidligere har Søren bl.a. også været Head of Strategy ved Danske Bank C&I og Head of Business Development ved Danske Bank Transaction Banking. Derudover har han erfaring som management konsulent ved KPMG og PwC.

Søren har ofte været involveret i komplekse og/eller politisk udfordrende opgaver og projekter. Hans ambition er at nå opsatte målsætninger, sikre levedygtige løsninger, enkel implementering og stakeholder tilfredshed. Hans fokus er struktureret, analytisk og vedholdende.

Søren blev født i 1971 og er cand.merc. i Strategi & Ledelse og ph.d. i virksomhedsstudier.

Jakob Werner Carlsen, Manager

Jakob Carlsen har siden 2002 opbygget stor erfaringen i at levere komplekse kerneforretningssystemer inden for den finansielle sektor. Jakob har primært arbejdet med produktudvikling, prissætning, porteføljemodellering, flow-håndtering og at skabe rapportplatforme.

Udover finansielle færdigheder har Jakob en stærk teknisk baggrund, som gør ham i stand til at finde løsninger på komplekse IT problemer. Jakob arbejder som projektleder og er kendt for at kunne indgå i projekter, hvor han med sine tekniske- og forretningsmæssige kompetencer skaber forståelse mellem forretning og IT. Hans professionalisme afspejles i hans tilgang til opgavehåndtering og problemløsning.

Jakob er født i 1980 og har en HA(Mat) fra Copenhagen Business School.

Michael Gaihede, Manager

Michael har mere end 25 års erfaring som forretnings- og IT konsulent med fokus på finansielle virksomheder.

Lige siden starten af sin karriere har Michael været en del af IT-udvikling med både udarbejdelse og implementering af porteføljemodeller, samt teknisk IT implementering. Michael har arbejdet på et stort antal platforme, med anvendelse af en lang række databasesystemer.

Michael er den del af CMP’s stærke team af IT konsulenter, som leverer værdi til organisationen, ved at tilbyde afgørende ekspertise på tværs af en række tekniske områder.

Michael er Cand.polit. fra Københavns Universitet.

Henning Skov Jensen, Manager

Henning Skov Jensen har siden 1986 opnået stor erfaring fra den finansielle sektor. Her har han haft sit primære fokus på Investment Management, herunder Front Office, Portfolio Management og kapitalforvaltning.

Med bred erfaring og stort kendskab til de forretningsmæssige udfordringer, har Henning bidraget til forretningsmæssig udvikling og systemunderstøttelse for pensionskasser, livsforsikringsselskaber, investeringsforeninger, banker, FinTech, finans- og aktionærforeninger samt finansielle mediehuse.

Henning har dyb faglig indsigt, og har altid haft fokus på at skabe løsninger til gavn for forretningens konkurrenceevne og lønsomhed. Yderligere har Henning ledelseserfaring og har tidligere besiddet stillinger som kapitalforvaltningschef, analysechef, portfolio manager, management partner og executive advisor.

Derudover, har Henning i 25 år været vejleder og eksaminator på specialer indenfor Financial Markets, Investment Management, External Accounting og Financial Strategy Management.

Henning er født i 1961 og uddannet Cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School

Jan Mikkelsen, Manager

Jan Mikkelsen har siden 2000, i forskellig kontekst, arbejdet med udvikling og implementering af software til wealth managers. Jan har en omfattende erfaring som agil coach og konsulent, og med udgangspunkt i hans mange år som global software-leverandør, gør det ham i stand til at hjælpe teams og organisationer med at få leveret løsninger og optimeret arbejdsprocesser for finansielle virksomheder i det mest af verden. Senest har Jan hjulpet en dansk bank med at åbne en investeringsbank i Italien, ved at implementere en go-live incident management process på tværs af organisationer i Danmark, Italien og Indien.

Jan har en bred forretnings- og systemmæssig forståelse inden for Front, Middle og Back Office, hvor hans primære fokusområder er agil development-ledelse og automatisering af processer, data, systemvalg og løsninger.

Jan er vant til at begå sig på alle organisatoriske niveauer samt at have forskellige organisatoriske rapporteringslinjer.

Jan er født i 1970, uddannet Cand.merc. i Regnskab og Finansiering fra Syddansk Universitet og certificeret Professional Agile Coach (PAC).

Søren Rahbek, Manager

Søren Rahbek har 35 års erfaring med en bred vifte aktiviteter i den finansielle sektor. I det sidste årti har han opbygget og udviklet organisationer indenfor risikostyring og compliance, herunder at skabe relevante governance strukturer både i store og mindre organisationer. Søren har arbejdet med ledelse på alle niveauer, både som en betroet rådgiver og i sine egne ledelsesroller – herunder også i internationale multi-site organisationer.

Søren er kendt for sin evne til at mestre komplekse reguleringer og problemstillinger, og at konvertere regler til handlinger med et stærkt forretningsfokus. Søren fokuserer i øjeblikket på udviklingsområdet indenfor ESG -regulering.

Søren er født i 1961 og har en cand.mag. i økonomi og en MBA.

Søren Braes, Senior Manager

Søren Braes startede i SimCorp i 1990, hvor han sammen med tre øvrige medarbejdere startede SimCorps datterselskab i Tyskland. I perioden 1990-1995 rådgav han tyske kunder omkring financiel infrastruktur og IT-systemer indenfor porteføljestyring, prisning og risikostyring.

Han har siden fortsat beskæftigelsen i den finansielle rådgivningssektor og har haft eget firma siden 1995. I perioden 1995-2012 havde han firmaet BASISPOINT, der udover rådgivning også tilbød undervisning indenfor såvel risikostyring, accounting/positionsopgørelse samt prissætning og rapportering. I denne position har han rådgivet både store og mellemstore banker i Tyskland, Danmark, Østrig og Tjekkiet.

Siden 2012 har Søren fokuseret på rådgivning inden for alle aspekter af risikostyringsprocessen med speciel vægt på de forretningsmæssige forhold og optimeringspotentialer forbundet hermed.

Søren har en bred erfaring med hvordan banker af alle størelser fungerer og er specialiseret inden for risiskostyring, handel med værdipapirer, derivater, prissætning, performancemåling, ALM og accounting. Hans styrke ligger i evnen til at overskue og koordinere komplekse problemstillinger og formidle/løse disse på en let tilgængelig måde og dermed virke som et effektivt bindeled mellem forretningen og IT.

Søren er født i 1964 og Cand.polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet samt Bachelor of Commerce fra Copenhagen Business School.

Søren er strategisk rådgiver til World Savings Banks Institute.

Bjørn Kroghsbo, Manager

Bjørn Kroghsbo har siden 1978 været beskæftiget indenfor den finansielle sektor. Det primære fokus har gennem årene været kapitalforvaltning og Portfolio Management.

Derudover, har Bjørn på investeringssiden haft operationelt produktansvar for Unit Link og desuden etableret og løbende udbygget en ESG-politik.

Bjørn har endvidere en mangeårig bestyrelseserfaring fra såvel pensionssektoren som fra investeringsforeninger. Udenfor den finansielle sektor har Bjørn sideløbende haft bestyrelsesposter i såvel børsnoterede som unoterede virksomheder indenfor software- og e-handel.

Som følge af Bjørns mangeårige operationelle virke samt den overordnede vinkel gennem mere end 20 års bestyrelsesarbejde, har Bjørn oparbejdet stor kompetence i forbindelse med forhandlinger og rapportering på alle organisatoriske niveauer.

Bjørn er født i 1958, uddannet i Handelsbanken og løbende suppleret dette med en lang række kurser, senest CBS Executive Board Leadership Masterclass og KPMG Board Certification.

Cathrine Brendstrup, Associate

Cathrine Brendstrup assisterer CMP’s konsulenter med analyser af en lang række aktører og emner inden for kapitalmarkedet. Cathrine har erfaring indenfor økonomisk håndtering, rapportering og finansiering af diverse projekter – herunder udarbejdelse af regnskaber og budgetter. Cathrine er løsningorienteret og struktureret med evnen til at løse opgaver grundigt, detaljeret og med et positivt gå på mod. 

Cathrine læser til dagligt kandidat i finansiering og regnskab på CBS, og færdiggjorde sin bachelor i HA Almen fra CBS i 2020. Cathrine har studeret et semester på Borneo på Swinburne University med økonomi og finansiering som fokus. Denne oplevelse har givet en stor personlig udvikling, et internationalt perspektiv og god erfaring. 

Cathrine er født i 1997.

Sarah Rafique, Associate

Sarah Rafique er ansvarlig for CMP’s økonomi, og arbejder med på de opgaver CMP’s konsulenter løser for kunder inden for kapitalmarkedsområdet. Sarahs faglige kompetencer og interesseområder ligger inden for finansiering og regnskab i den finansielle sektor, samt konsulent faget.

Sarah studerer en kandidat i Accounting, Strategy & Control på CBS, og har færdiggjort sin bachelor i HA Almen fra CBS i 2020. I CMP ønsker Sarah at tilegne sig erfaring og viden inden for finans og økonomi samt bruge den viden hun har tilegnet sig fra studiet i praksis.

Sarah har stærke kompetencer inden for teamwork efter flere års erhvervserfaring fra servicebranchen og fra sin tid som danser på højt niveau, sidstnævnte har også givet hende et godt fokus på individuel performance.

Sarah er født i 1996.

Lotte Piil Bangsgaard, Udvikler

Lotte Piil Bangsgaard har siden 2003 arbejdet med softwareudvikling. Hun har stor erfaring med både løsningsdesign og implementering. Lotte har en god forretningsforståelse og formår at designe løsninger, som løser kundens behov gennem dialog og agil udvikling. Lotte har primært arbejdet som fullstack-udvikler på webprojekter og har således erfaring med både css, javascript, c# og sql. Lotte kan både finde hurtige løsninger, når det kræves, og implementere større komplekse løsninger.

I CMP arbejder Lotte primært på vores RegTech DataHub, hvor vi udover import af data har et restapi og en hjemmeside, som kan benyttes til dataeksport.

Lotte er født i 1980 og har en Cand.Merc(Mat) fra Copenhagen Business School.

Malene Hebjørn, Executive Assistant

Malene Hebjørn assisterer partnerne med en lang række administrative opgaver samt daglig office management.

Malenes administrative opgaver består til dels af on-boarding af nye medarbejdere, korrespondancer, opdatering af internt drev og praktisk information, samt assistere Managing Partner, Lars Christiansen. Udover den administrative del, har Malene det overordnede ansvar for CMP’s office management, som indeholder en del opgaver, som skal sikre og vedligeholde den daglige effektivitet, drift og produktivitet på kontoret.

Malene har tidligere erfaring med at håndtere en bred palette af opgaver inden for HR, budgetstyrring, bogføring, kontrakter, tekstproduktion, projektledelse og planlægning. Tidligere har Malene været selvstændig erhvervsdrivende i USA, og har derved opnået gode sprogkundskaber i engelsk i både skrift og tale. Malene står for korrekturlæsning og tekstproduktion af CMP’s kunderettede materialer samt vedligeholdelse af website.

Malene er født i 1980 og er uddannet grafisk designer i Italien, og senere ejendomsmægler i USA.

Sarah Hentley, Kommunikation & Marketing

Sarah Hentley er ansvarlig for marketing, brand og kommunikation hos CMP. Sarah har erfaring med PR og kommunikation på Sociale Medier. Hendes spidskompentencer er ekstern og strategisk kommunikation – herunder arbejde med målgrupper, content marketing og visuel kommunikation. Sarah har en bachelor I Kommunikation og Performance Design fra RUC, og har oparbejdet evner i problembaseret projektarbejde og løsning af aktuelle problemstillinger med strategisk kommunikation.

Hos CMP vil Sarah primært arbejde med den eksterne kommunikation, marketing og indhold på digitale medier. Sarah bidrager med sit kreative indblik og entusiasme til kommunikationen udadtil hos CMP. 

Sarah er født I 1997, og påbegynder sin kandidat i kommunikation i efteråret 2021.