Konsulenter

Fælles for vores konsulenter er deres dybe forretningsmæssige forståelse, baseret på mange års erfaring i den finansielle sektor.

Vi tror på at den forretningsmæssige forståelse er forudsætningen for at kunne levere kvalitet i projektledelse og systemudvikling.

Forretningsforståelsen er basis for at bygge bro mellem forretningens kortfattede kravspecifikation og det færdige resultat, uanset om det sker i rollen som projektleder eller udvikler.

Konsulentprofiler

Vores konsulenter har alle en akademisk baggrund og som oftest ledelseserfaring fra teknik eller udviklingsafdelinger, enten fra banker eller fra leverandører til den finansielle sektor. Nogle kommer med en generalistbaggrund, typisk som økonomer, andre med en ingeniør-baggrund.

Nogle er garvede konsulenter, andre nye i rollen, men alle har mindst 10 års erfaring fra den finansielle sektor. Groft kan profilerne opdeles i projektledere/ analytikere og teknikere/udviklere.

Specifikke profiler fremsendes efter specificeret anmodning.

Vores konsulenter

Lars Christiansen, Managing Partner

lc@cmp.as | +45 2993 4678

Lars Christiansen har arbejdet i den finansielle sektor siden 1987. Han har arbejdet professionelt med program- / projektledelse inden for Investment Banking i over 27 år. Projekterne har været af alle størrelser, både med hensyn til ledelsesmæssigt omfang, tidshorisont, budget, kompleksitet og global rækkevidde.

Lars har bred erfaring med projekter fra Risk Management, Front Office og Back Office i en række investeringsbanker. Projekterne har dækket de fleste aktivklasser. Meget af Lars’ erfaring er opbygget gennem arbejde med globale projekter i Frankfurt, London, New York, Singapore og Tokyo.

Lars er kendt for sin evne til at sikre levering selv under vanskelige omstændigheder og samtidig beholde sin humoristiske sans intakt.

Lars har en BA i Økonomi.

Klaus Alsted, Partner / COO

ka@cmp.as | +45 5352 7707

Klaus Alsted har +20 års erfaring fra den finansielle sektor. I sin karriere har Klaus arbejdet inden for kapitalmarkedsområdet, kapitalforvaltning og bank. Efter en kort årrække som forretningsanalytiker, arbejdede Klaus som projekt- og programleder på en række forretningskritiske projekter. Klaus har igennem sin karriere opbygget en bred forretnings- og organisatorisk indsigt.

Klaus går til projekter og programmer med sin vedholdende og strukturerede tilgang til at styre team og stakeholders mod det fælles mål. Efter at havde ledet Calypso teamet hos en bankcentral skiftede Klaus til SimCorp, hvor han over en 5 års periode avancerer fra Nordisk ansvarlig til at lede EMEA konsulent organisation med mere end 200 konsulenter i 20 lande.

Klaus’ kendetegn er hans 100% dedikation til at løse ledelses- eller projekt udfordringer inden for de kontraktmæssige rammer (omkostninger, kvalitet og tid) gerne i en international kontekst.

Klaus er uddannet cand.scient.oecon.

Kenneth Brandborg, Partner / CPO

kb@cmp.as | +45 6142 4945

Kenneth Brandborg har siden 2001 arbejdet i den finansielle sektor og med FinTech. Inden for FinTech har Kenneth arbejdet med udvikling af software til porteføljestyring, valutahandel og datahåndtering. I den finansielle sektor har han haft roller som som senior analytiker samt produkt- og projektleder. Senest har Kenneth arbejdet som medstifter og CEO for et FinTech startup.

Kenneth har udviklet og implementeret en lang række komplicerede projekter og opgaver inden for forsikring, pension, bank, kapitalmarkedet og asset management. Dertil har han en dybdegående finansiel viden, samt solid erfaring med at transformere viden om finans, IT-applikationer og forretningsforståelse til konkrete løsninger. Kenneth har en bred forretnings- og systemmæssig forståelse inden for Front, Middle og Back Office, og har gennem alle årene haft speciale i risiko og afkast.

Kenneth er en udpræget teamplayer og bruger sin dybe faglige indsigt til at strukturere projekter og opgaver, så de når i mål til aftalt tid og med høj kvalitet.

Hos CMP er Kenneth ansvarlig for REGTECH DATAHUB, således den leverer størst mulig værdi til både nuværende og fremtidige kunder.

Derudover har Kenneth solid undervisningserfaring, som underviser på HD, bachelor, kandidat og CFA-kurser.

Kenneth er uddannet cand.scient.oecon. fra Syddansk Universitet samt CFA Charterholder.

Søren Rask Nymark, Partner

srn@cmp.as | +45 4050 6193

Søren Rask Nymark har +20 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har primært fokuseret på projekter og ansvar relateret til strategi, forretningsudvikling, corporate governance og M&A.

Tidligere har han bl.a. haft stillinger som Strategidirektør og Head of Corporate Strategy & Business Development hos VP SECURITIES A/S (Danmark og Luxembourg), Head of Strategy ved Danske Bank C&I og Head of Business Development ved Danske Bank Transaction Banking. Derudover har han erfaring som management konsulent ved KPMG og PwC.

Han har været medlem af bestyrelserne i Danske Bank Rusland og Implement M&A Integration, såvel som han har været medlem af advisory boards for Danske Banks enheder i Tyskland, Polen og de baltiske lande. I Copenhagen Fintech er han mentor for virksomheder i start-up/scale-up programmet.

Han har ofte været involveret i komplekse og politisk udfordrende projekter. Hans ambition er at nå besluttede målsætninger, sikre levedygtige løsninger, enkel implementering og stakeholder tilfredshed. Hans fokus er struktureret, analytisk og vedholdende.

Søren er uddannet cand.merc. og PhD.

Christian Thygesen, Partner

ct@cmp.as | +45 2222 7616

Christian Thygesen har arbejdet i den finansielle sektor, siden han startede i Nationalbanken i 1992. Fra 1998 til 2002 arbejdede han for den Europæiske Centralbank i Frankfurt, hvor han først beskæftigede sig med overvågning af finansiel infrastruktur, primært indenfor clearing og afvikling af værdipapirer og sidenhen pengepolitik i afdelingen for kapitalmarkeder og finansielle strukturer. Fra 2002 til 2007 var han projekt- og analysechef i Roskilde Bank. Siden har han arbejdet som konsulent inden for kapitalmarkedsområdet

Christian har en bred erfaring med, hvordan en bank fungerer, og er specialiseret inden for børser, handelsplatforme, clearinginstitutioner, værdipapircentraler, nationalbanker.

Som konsulent har hans primære fokus været på effektiv implementering af regulering og system selektion i enhver form.

Christian er cand.polit. fra Københavns Universitet og har en MBA fra International University of Japan.

Henning Skov Jensen, Director

Henning Skov Jensen har siden 1986 opnået stor erfaring fra den finansielle sektor. Her har han haft sit primære fokus på Investment Management, herunder Front Office, Portfolio Management og kapitalforvaltning.

Med bred erfaring og stort kendskab til de forretningsmæssige udfordringer, har Henning bidraget til forretningsmæssig udvikling og systemunderstøttelse for pensionskasser, livsforsikringsselskaber, investeringsforeninger, banker, FinTech, finans- og aktionærforeninger samt finansielle mediehuse.

Henning har dyb faglig indsigt, og har altid haft fokus på at skabe løsninger til gavn for forretningens konkurrenceevne og lønsomhed. Yderligere har Henning ledelseserfaring og har tidligere besiddet stillinger som kapitalforvaltningschef, analysechef, portfolio manager, management partner og executive advisor.

Derudover, har Henning i 25 år været vejleder og eksaminator på specialer indenfor Financial Markets, Investment Management, External Accounting og Financial Strategy Management.

Henning er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab fra CBS.

Peter Jørn Jensen, Director

Peter Jørn Jensen har været i den finansielle sektor i 30 år. Han begyndte i Andelsbanken i 1985 og har siden 1988 beskæftiget sig indenfor kapitalmarkedsområdet, hvor han i over 20 år har beklædt lederstillinger på næsten alle niveauer.

Peter har primært beskæftiget sig med Operations-området indenfor værdipapirer, valuta, derivater og depot, hvor procesoptimering og effektivisering altid har været et fokusområde. Fra 1990 til 2005 arbejdede han i Unibank/Nordea, hvor han var leder af back office for futures og optioner, chef for Back Office i Unibank Luxembourg sluttende med stillingen som Nordic head of Securities Processes i Nordea. Derefter var Peter 2 år på BEC i Roskilde, hvor han fungerede som bindeled mellem salg og udvikling indenfor Handel og Formueforvaltning.

Senest har Peter gennem 7 år været direktør i Nykredit Portefølje Administration, der er Danmarks største investeringsforvaltningsselskab indenfor administration af investeringsforeninger og alternative investeringsfonde.

Peter kan begå sig på alle organisatoriske niveauer – han forstår forretningen hele vejen fra det operationelle til det strategiske.

Søren Rahbek, Director

Søren Rahbek har 35 års erfaring med en bred vifte aktiviteter i den finansielle sektor. I det sidste årti har han opbygget og udviklet organisationer indenfor risikostyring og compliance, herunder at skabe relevante governance strukturer både i store og mindre organisationer. Søren har arbejdet med ledelse på alle niveauer, både som en betroet rådgiver og i sine egne ledelsesroller – herunder også i internationale multi-site organisationer.

Søren er kendt for sin evne til at mestre komplekse reguleringer og problemstillinger, og at konvertere regler til handlinger med et stærkt forretningsfokus. Søren fokuserer i øjeblikket på udviklingsområdet indenfor ESG -regulering.

Søren er cand.polit. fra Københavns Universitet og har derudover en MBA.

Jakob Werner Carlsen, Senior Manager

Jakob Carlsen har siden 2002 opbygget stor erfaringen i at levere komplekse kerneforretningssystemer inden for den finansielle sektor. Jakob har primært arbejdet med produktudvikling, prissætning, porteføljemodellering, flow-håndtering og at skabe rapportplatforme.

Udover finansielle færdigheder har Jakob en stærk teknisk baggrund, som gør ham i stand til at finde løsninger på komplekse IT problemer. Jakob arbejder som projektleder og er kendt for at kunne indgå i projekter, hvor han med sine tekniske- og forretningsmæssige kompetencer skaber forståelse mellem forretning og IT. Hans professionalisme afspejles i hans tilgang til opgavehåndtering og problemløsning.

Jakob har en HA(mat.) fra CBS.

Jan Mikkelsen, Senior Manager

Jan Mikkelsen har siden 2000, i forskellig kontekst, arbejdet med udvikling og implementering af software til wealth managers. Jan har en omfattende erfaring som agil coach og konsulent, og med udgangspunkt i hans mange år som global software-leverandør, gør det ham i stand til at hjælpe teams og organisationer med at få leveret løsninger og optimeret arbejdsprocesser for finansielle virksomheder i det mest af verden. Senest har Jan hjulpet en dansk bank med at åbne en investeringsbank i Italien, ved at implementere en go-live incident management process på tværs af organisationer i Danmark, Italien og Indien.

Jan har en bred forretnings- og systemmæssig forståelse inden for Front, Middle og Back Office, hvor hans primære fokusområder er agil development-ledelse og automatisering af processer, data, systemvalg og løsninger.

Jan er vant til at begå sig på alle organisatoriske niveauer samt at have forskellige organisatoriske rapporteringslinjer.

Jan er uddannet cand.merc. i Regnskab og Finansiering fra Syddansk Universitet og certificeret Professional Agile Coach (PAC).

Christine Mindedal, Senior Manager

Christine Mindedal har arbejdet i den finansielle sektor siden 2010, både på banksiden og i Asset Management i Nordea, med primært fokus på forretningsudvikling, strategi og implementering. Christine har betydelig erfaring med at drive større strategiske projekter og initiativer.

Christine har stor indsigt i den finansielle sektor, samt de rammer sektoren er underlagt. Hun har solid erfaring med at finde løsninger iblandt mangerettede og forretningskritiske interesser, og med stakeholder management for at skabe ansvarlige og holdbare processer og løsninger i komplekse organisationer. Christine har bl.a. været projektleder i forbindelse med transformationsprocesser, implementering af ny regulering og større strategiske initiativer inden for et bredt spektrum af niveauer og faglige områder. Christine er meget forretningsorienteret, og har en ansvarlig, struktureret og dedikeret tilgang.

Desuden har Christine tidligere konsulenterfaring fra bl.a. PwC og FN.

Christine er uddannet cand.jur.

Peter Rørvig-Løppenthien, Senior Manager

Peter er en erfaren konsulent, særligt inden for asset management, med over 10 års erfaring med at arbejde på store implementeringsprojekter af asset management-systemer til forsikringsselskaber, pensionskasser og banker.

Peter er vant til at arbejde internationalt med meget komplekse løsninger og workflow-processer på tværs af asset management- og banksektoren, som dækker både front og back office og på tværs af en bred vifte af aktivklasser, herunder alternative investeringer.

Peter er en effektiv forretningsanalytiker og projektleder med fremragende evner til styring af interessenter og kravspecifikation, brugervenlighedsudvikling og implementeringsevner.

Peter er uddannet cand.merc.dat. fra CBS.

Jens Udsen, Senior Manager / Head of Software Development

Jens Udsen har +15 års erfaring med softwareudvikling og IT-ledelse inden for råvarehandel, og dertil erfaring inden for produktivitets- og samarbejdsområdet både fra energihandel, transport og logistik. Han trækker på sin praktiske erfaring med at drive adskillige store handelsplatformimplementeringer, digitaliserings- og robotprojekter og opsætning og styring af agil softwareudvikling med distribuerede teams i Danmark, Polen, Malaysia og Filippinerne.

I sine tidligere roller har Jens arbejdet både som projektleder og ledet adskillige IT-udviklings- og driftsteams i Europa, Sydafrika og Sydøstasien, og har været teknisk ledelseskonsulent hos Deloitte Consulting.

I CMP er Jens primært ansvarlig for softwareudviklingen af ​​REGTECH DATAHUB, vores regulatoriske dataserviceplatform, til vores eksisterende og nye kunder.

Jens har en bachelor i datalogi samt en HD i finansiering fra Copenhagen Business School og er TOGAF certificeret.

Peter Jensen, Manager

Peter har arbejdet i den finansielle sektor siden 1986, hvor han startede i den danske bankindustri. Peter har en bred erfaring fra en lang række projekter og forskellige ansvarsområder inden for systemimplementering og økonomi, men har sit primære fokus inden for markets og kapitalforvaltning. Her arbejder Peter ofte i rollen som brobygger mellem IT, forretning og økonomi, inden for både bank og pension, hvor han har stor erfaring fra Danmark samt Luxembourg. Peter har dækket en lang række opgaver som Senior Business Controller, hvor han blandt andet har arbejdet med systemimplementering, tests, procesforbedringer og en udenlandsk banks etablering af en dansk filial.

På den tekniske side har Peter blandt andet arbejdet med SimCorp Dimension i mere end 15 år. Udvikling og implementering af kunderentabilitetssystem hos kapitalforvalter, design og udvikling af Nationalbankens system til valutaindberetning samt rapportering til Nationalbanken inden for bank (MFI3) og investeringsforeninger (STINA).

Siden 2017 har Peter arbejdet som konsulent inden for kapitalmarkedsområdet. De største opgaver har været migrering af to store danske pensionskasser ind på SimCorp Dimension samt migrering af Alternative Investeringer hos en udenlandsk kunde.

Peter er bankuddannet suppleret med en HD i Informatik og Økonomistyring.

Søren Braes, Senior Manager

Søren Braes startede i SimCorp i 1990, hvor han sammen med tre øvrige medarbejdere startede SimCorps datterselskab i Tyskland. I perioden 1990-1995 rådgav han tyske kunder omkring financiel infrastruktur og IT-systemer indenfor porteføljestyring, prisning og risikostyring.

Han har siden fortsat beskæftigelsen i den finansielle rådgivningssektor og har haft eget firma siden 1995. I perioden 1995-2012 havde han firmaet BASISPOINT, der udover rådgivning også tilbød undervisning indenfor såvel risikostyring, accounting/positionsopgørelse samt prissætning og rapportering. I denne position har han rådgivet både store og mellemstore banker i Tyskland, Danmark, Østrig og Tjekkiet.

Siden 2012 har Søren fokuseret på rådgivning inden for alle aspekter af risikostyringsprocessen med speciel vægt på de forretningsmæssige forhold og optimeringspotentialer forbundet hermed.

Søren har en bred erfaring med hvordan banker af alle størelser fungerer og er specialiseret inden for risiskostyring, handel med værdipapirer, derivater, prissætning, performancemåling, ALM og accounting. Hans styrke ligger i evnen til at overskue og koordinere komplekse problemstillinger og formidle/løse disse på en let tilgængelig måde og dermed virke som et effektivt bindeled mellem forretningen og IT.

Søren er cand.polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet samt Bachelor of Commerce fra Copenhagen Business School.

Søren er strategisk rådgiver til World Savings Banks Institute.

Suzanne Dahl Wallin, Senior Manager

Suzanne har mere end 20 års erfaring i den finansielle sektor.

Suzanne startede sin karriere inden for account management inden hun gik videre til product management og forretningsudvikling, hvor hun har brugt sin brede forretnings- og organisationsindsigt i kombination med sin vedholdende og strukturerede tilgang til at styre og implementere en bred vifte af produkter, services og en række kritiske og missionskomplekse projekter.

Suzanne driver og transformerer forretning gennem eksekverbare forretningsplaner for at vækste virksomheden både organisk, og gennem partnerskaber og opkøb. Med fremragende projekt- og interessentledelsesevner har hun med succes implementeret regulatoriske krav både internt og eksternt.

Suzanne har en BA i Business Administration fra Roskilde Universitet.

Bjørn Kroghsbo, Manager

Bjørn Kroghsbo har siden 1978 været beskæftiget indenfor den finansielle sektor. Det primære fokus har gennem årene været kapitalforvaltning og Portfolio Management.

Derudover, har Bjørn på investeringssiden haft operationelt produktansvar for Unit Link og desuden etableret og løbende udbygget en ESG-politik.

Bjørn har endvidere en mangeårig bestyrelseserfaring fra såvel pensionssektoren som fra investeringsforeninger. Udenfor den finansielle sektor har Bjørn sideløbende haft bestyrelsesposter i såvel børsnoterede som unoterede virksomheder indenfor software- og e-handel.

Som følge af Bjørns mangeårige operationelle virke samt den overordnede vinkel gennem mere end 20 års bestyrelsesarbejde, har Bjørn oparbejdet stor kompetence i forbindelse med forhandlinger og rapportering på alle organisatoriske niveauer.

Bjørn er uddannet i Handelsbanken og løbende suppleret dette med en lang række kurser, senest CBS Executive Board Leadership Masterclass og KPMG Board Certification.

Oliver Harry Breinholst, Associate

Oliver Harry Breinholst assisterer REGTECH DATAHUB-teamet med udviklingen og vedligeholdelsen af CMP’s regulatoriske dataserviceplatform REGTECH DATAHUB.

Oliver færdiggjorde sin bachelor i Datalogi på Københavns Universitet i 2021 og læser nu videre på kandidaten, hans faglige kompetencer og interesser ligger inden for data og programmering.

Oliver har tidligere arbejdet tre år hos Norden, senest som Business Intelligence Student Assistant og før det med antikorruption, han har dermed opnået erfaring inden for programmering og problemløsning fra både studie og tidligere job – og har derfor den helt rette profil til at bidrage til arbejdet med REGTECH DATAHUB.

Karl Køie, Associate

Karls primære arbejdsopgaver hos CMP involverer at indsamle, bearbejde og arbejde med finansiel data, såvel som at assistere vores konsulenter med forskellige kunderelaterede opgaver og præsentationer.

Karls interesser strækker sig fra økonometri og finansiel matematik over dataanalyse til finansiel regulering, og hvordan en kombineret forståelse af disse områder kan hjælpe med at optimere en virksomheds opgaver.

Til dagligt læser Karl HA.(mat) på CBS, hvilket bidrager til mange af de kompetencer, som han bruger til at løse sine arbejdsopgaver hos Capital Market Partners.

Udover sit job i CMP og sine studier, arbejder Karl som cheftræner, hvor han underviser parkour til folk af alle aldre, dette har bidraget til hans glæde for at arbejde som en del af et team.

Lotte Piil Bangsgaard, Udvikler

Lotte Piil Bangsgaard har siden 2003 arbejdet med softwareudvikling. Hun har stor erfaring med både løsningsdesign og implementering. Lotte har en god forretningsforståelse og formår at designe løsninger, som løser kundens behov gennem dialog og agil udvikling. Lotte har primært arbejdet som fullstack-udvikler på webprojekter og har således erfaring med både css, javascript, c# og sql. Lotte kan både finde hurtige løsninger, når det kræves, og implementere større komplekse løsninger.

I CMP arbejder Lotte primært på vores REGTECH DATAHUB, hvor vi udover import af data har et restapi og en hjemmeside, som kan benyttes til dataeksport.

Lotte har en cand.merc.(mat.) fra CBS.

Malene Hebjørn, Executive Assistant

Malene Hebjørn assisterer partnerne med en lang række administrative opgaver samt daglig office management.

Malenes administrative opgaver består til dels af on-boarding af nye medarbejdere, korrespondancer, opdatering af internt drev og praktisk information, samt assistere Managing Partner, Lars Christiansen. Udover den administrative del, har Malene det overordnede ansvar for CMP’s office management, som indeholder en del opgaver, som skal sikre og vedligeholde den daglige effektivitet, drift og produktivitet på kontoret.

Malene har tidligere erfaring med at håndtere en bred palette af opgaver inden for HR, budgetstyrring, bogføring, kontrakter, tekstproduktion, projektledelse og planlægning. Tidligere har Malene været selvstændig erhvervsdrivende i USA, og har derved opnået gode sprogkundskaber i engelsk i både skrift og tale.

Malene er uddannet grafisk designer og ejendomsmægler.

Ane-Kristine Møllebjerg, Marketing & kommunikation

Hos CMP, er Ane-Kristine ansvarlig for vores kommunikation og marketing. Hendes primære opgave er at formidle CMP’s eksterne kommunikation og ikke mindst lave indhold til vores sociale, såvel som digitale medieplatforme.

Ane-Kristine har en stor interesse for virksomhedskommunikation og content marketing på sociale medier, samt interesseret i hvordan disse metoder tilsammen kan styrke en virksomheds brand.

I sommeren 2021 afsluttede Ane-Kristine sin bachelor i International Virksomhedskommunikation og Engelsk fra Syddansk Universitet. Hun læser nu sin kandidat i Corporate Communication and Media ved Roskilde Universitet, som er i overensstemmelse med hendes opgaver her i CMP.

Inden Ane-Kristine startede i CMP, arbejdede hun i 2 år i Nykredits Privatserviceafdeling.