IT cases

Vi kender udfordringerne ved at levere applikationer og systemer indenfor kapitalmarkedsområdet.

På den måde hjælper vi IT med at levere værdi til organisationen ved at tilbyde ekspertise på afgørende områder, og ved at sikre at IT medarbejderne forstår og kan definere, hvad forretningen reelt har brug for.

Vi understøtter IT på tværs af en lang række forretningsprocesser og tekniske områder:

IT case #1

Transformering af rapporteringsplatform hos pensionsselskab

Et stort pensionsselskab havde i forbindelse med udskiftning af deres porteføljestyringssystem behov for at transformere deres rapporteringsplatform. Det indebar hjælp til opbygning af fundamentet for den nye rapportering, samt klarlægning og implementering af nye processer. 

IT Case #2

Implementering af ny risikomotor hos bankcentral

Hos en af landets bankcentraler har CMP hjulpet med at implementere en ny risikomotor, dels at håndtere ALMM og dels behandling af kredit-, likviditets- og markedsrisiko. Risikomotoren er ALGO fra IBM og outputtet herfra skal, ud over almindelige risikoberegninger, bruges til at producere lovpligtig myndighedsrapportering, herunder COREP under Basel III. 

IT Case #3

Implementering af nyt børshandelssystem

Et pengeinstitut var blevet optaget som ny kunde i en dansk datacentral. Af en række årsager ønskede pengeinstituttet ikke at anvende datacentralens eksisterende handelsløsning i forbindelse med indenlandsk børshandel. I stedet foretrak man en udenlandsk leverandør, som tilbød et væsentlig mere avanceret børshandelssystem, som bl.a. kunne eksekvere handler på Københavns Fondsbørs/Nasdaq/OMX (og på en lang række udenlandske markedspladser).

IT Case #4

Amortisering af lånegebyrer

En dansk datacentral havde entreret med en udenlandsk leverandør omkring udvikling af Basel II funktionalitet til datacentralens medlemsbanker. Da leverandøren havde omfattende erfaring med – og software til – håndtering af en lang række finansielle instrumenter, besluttede man endvidere at ville anvende leverandøren ifm. udvikling af et system til amortisering af store lånegebyrer iht. internationale IFRS/IAS regler.

IT Case #5

Analyse af implementeringsrisici for bankcentral

En opgaver for en bankcentral er et godt eksempel på en opgave, som indeholder stor kompleksitet, da denne virksomhed reelt er én enkelt IT afdeling, som betjener adskillige medlemsbanker med individuelle krav.

Virksomheden havde udvalgt en ny platform, som kunne understøtte handel, risikostyring og afvikling på tværs af forskellige aktivklasser, og som også kunne imødegå den øgede efterspørgsel på derivathandel fra medlemsbankerne.

IT Case #6

Genetablering af programmer

Et eksempel på en mindre kompleks opgave, dog i en forretningskritisk kontekst, er genetablering af et Excel program, som anvendes af et energihandelsselskab.

I mangel af dokumentation på de tekniske og forretningsmæssige krav for et forældet Excel brugerprogram, genetablerede CMP programmets funktionalitet. Samtidig leverede vi et dokumenteret værktøj, der levede op til kravene, og som IT afdelingen fremadrettet kan vedligeholde.