Job hos CMP

Som en lille virksomhed med få kunder, som vi ønsker at have et tæt og tillidsfuldt forhold til over mange år, er vi helt afhængige af at levere en god indsats – hver gang! Derfor er vi meget bevidste om nøje at udvælge medarbejdere og samarbejdspartnere, som tager ejerskab for opgaven, kan administrere frihed under ansvar og som er fuldt engagerede. På den måde tror vi, at vi kan sikre en meget høj kvalitet i vores indsats hos kunderne.

I denne sammenhæng skal kvalitet forstås bredt. Naturligvis skal den konkrete opgave løses kompetent og på en måde, der leverer værdi til kunden, men det er mere end det.

Det er et helhedsindtryk, der spænder fra det praktiske som at være punktlig, overholde aftaler og tidsfrister, respektere kundens kultur og interne procedurer, aflevere korrekte tidsskemaer osv. til det svært kvantificerbare som at være rar at arbejde sammen med, behagelig at omgås og en god holdspiller, der trækker sin del af læsset og støtter kollegerne.

Vi vil gerne udnytte, at vi er en lille organisation til at behandle medarbejderne så individuelt som muligt inden for nogle fælles overordnede rammer. Disse rammer udspringer af vore værdier: En arbejdsplads der er dit fulde engagement værdig, hvor den enkelte tager ejerskab for virksomheden og opgaven og udfører den under en udstrakt grad af frihed under ansvar.

Specifikt for personalepolitikken betyder det, at vi:

  1. behandler alle individuelt med udgangspunkt i en helhedsforståelse for den enkelte medarbejder, herunder et socialt ansvar for medarbejdere og omgivelser
  2. forventer en meget høj grad af medindflydelse og medansvar på egen arbejdssituation og udvikling, faglig såvel som personlig
  3. leverer og forventer en åben og ligeværdig kommunikation.