Projekt cases

Vi er den partner som hjælper kapitalmarkedsorganisationer med at nå de ønskede resultater og få projekter til at lykkes.

Hos CMP er vi leveringsdygtige i højt kvalificerede projektledere. Vi bidrager med omfattende implementeringserfaring, når det gælder kapitalmarkedsprojekter. Vi har erfaring fra et bredt spektrum af store og små projekter på både forretnings- og IT siden, og kan derfor styre projekter fra start til slut, ellers træde til som forretningsanalytikere eller tekniske analytikere, når allerede igangværende projekter møder vanskeligheder, og derved agere problemløsere.

Vi yder hjælp til projekter indenfor en bred vifte af projekter og sammenhænge:

Projekt Case #1

CRM system til kapitalmarkedsaktiviteter

Den samme professionelle projektledelse anvendes også, når CMP er ansvarlig for at konstruere og overdrage løsninger på et projekt. Da CMP skulle bygge et CRM system til en banks kapitalmarkedsaktiviteter, var CMP’s projektleder meget opmærksom på at projektets omfang forblev enkel og målrettet med henblik på at maksimere projektets værdi og omkostningseffektivitet.

Projekt case #2

Konsolideret platform til bankcentral

En anden af CMP’s kernekompetencer er fastlæggelse af et kapitalmarkedsprojekters scope og prioritering af krav. Et godt eksempel er, da CMP i forbindelse med implementering af en ny, konsolideret handelsplatform hjalp med at håndtere et komplekst, risikofyldt problem.

Projektets formål var at etablere en IT platform, der kunne håndtere handel, risikostyring og afvikling på tværs af mange forskellige aktivklasser, og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel på derivathandler. 

Projekt Case #3

Risikostyringskrav i forbindelse med EMIR og Basel III

CMP har også muligheden for at indsætte fagspecialisterne, når det kræves i et projekt. Et eksempel herpå er et projekt, hvor reguleringstiltag i forbindelse med EMIR og Basel III affødte risikostyringskrav. CMP forsynede projektet med specialisterne i kravspecifikationerne og prioriteringen af projektets forskellige dele, og sikrede dermed, at projektet kunne levere de systemer med tilhørende funktionalitet, som kunderne og virksomhederne krævede.