Farvel til silotænkning på kapitalmarkedet

Der er to områder, som driver forandringerne på kapitalmarkederne lige nu: lovgivning og digitalisering. Bankerne skal fremover gøre livet lettere for kunderne og integrere bankens løsninger med kundens egne.

23 maj 2018  | Interview med Partner Lars Christiansen, Capital Market Partners, udgivet i Bankdatas årsrapport 2017

 

Kapitalmarkederne – hvor der handles aktier, renter, valuta, råvarer og alternative investeringer – er under stigende pres fra lovgivning. Lovgivningen kræver øget gennemsigtighed, overblik over kundens risici og gør op med den tidligere silotænkning, hvor kundens aktiviteter inden for f.eks. aktier og valuta blev registeret og gemt i flere forskellige systemer.

En af branchens helt store udfordringer er, at de systemer man har til rådighed, er bygget op på silotænkning.

 

Lars Christiansen fra konsulentvirksomheden Capital Market Partners A/S, som rådgiver den finansielle sektor om kapitalmarkedet, fortæller:

”En af branchens helt store udfordringer er, at de systemer man har til rådighed er bygget op på silotænkning. Lovgivning tvinger nemlig banker og datacentraler til at gøre op med siloerne og i stedet bygge et samlet system til kapitalmarkederne”.

Bankerne skal fremover dokumentere og kende risikoen af kundens aktiviteter på tværs af eksempelvis aktier, valuta og råvarer. Og det skal være tydeligt, hvilke markedsdata der bruges til at udregne en given risiko. Det skaber behov for øget transparens i data.

”En ny kapitalmarkedsplatform, som den Bankdata er ved at bygge, er afgørende for bankernes succes på kapitalmarkederne i fremtiden. Den lader bankerne dele de store udgifter, der følger med de nødvendige lovgivningsmæssige systemtilpasninger, med andre brugere af samme platform. Hertil kommer selve værdien af at have et integreret system, når finansbranchen en gang i fremtiden kan vende fokus fra compliance-området og igen skal til at lave nye produkter”, siger Lars Christiansen.

Her tjener vi penge i fremtiden

Udover lovgivning er udviklingen på kapitalmarkederne også drevet af digitalisering. Og her er det kunderne, der efterspørger nye løsninger.

”Digitalisering handler om at opfylde kundernes behov. Bankerne skal se på, hvor de kan gøre processen lettere for kunderne i form af selvbetjening, og hvor de fortsat skal levere service og rådgivning”, siger Lars Christiansen og nævner valutaområdet som eksempel. Her har kunderne nu mulighed for at se priser og selv handle valuta online.

Branchen ændres fundamentalt

Nye selvbetjeningsløsninger kræver en helt ny åbenhed fra bankerne og datacentralernes side.

Bl.a. fordi de nye løsninger kan komme fra fintech-virksomheder, som ikke automatisk linker op til bankens systemer. Ifølge Lars Christiansen har vi kun set toppen af isbjerget inden for fintech på kapitalmarkedsområdet.

”Det kommer til at ændre branchen fundamentalt, ligesom internethandel gjorde i forbindelse med dot com bølgen. Mange kommer ikke til at tjene penge, men nogle få bliver en succes. For alle deltagere bliver det derfor afgørende at kunne afkode, hvilken værdi virksomhederne egentlig bibringer, og hvem der har fordelen af at komme først”, siger han.