Business Cases

Vores forståelse af virksomhedens forretningsmæssige behov, funktioner og roller er afgørende for at opnå de ønskede resultater.

Dette betyder at vi forstår og anerkender værdien og implikationerne af en virksomheds eksisterende forretningsprocesser, vi forstår de mål virksomheden har sat sig, og de eksterne udfordringer den står overfor.

Vi hjælper kapitalmarkedsorganisationer til succes indenfor en række forretningsområder:

Business Case #1

Hvordan et dansk pensionsselskab reducerede deres tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet

CMP hjalp AP Pension med at forbedre processer og anvendelse af systemer. Med det overordnede mål, at reducere tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet fra uger til dage.

Du kan læse hele casen om CMPs opgave for AP Pension her.

Business Case #2

Hjælp til datacentraler og deres brugere

Mange banker vælger at gå sammen om driften af datacentraler med henblik på at få stordriftsfordele.

For deres kapitalmarkedsaktiviteter kan den fælles platform give dem delte værktøjer, der omkostningseffektivt understøtter handel, risikostyring og operations på tværs af forskellige typer af aktiver og som er også i stand til at efterkomme de stadigt øgede legale krav til handel med derivater. 

Business Case #3

Rådgivning i forbindelse med en stor banks deltagelse hos en dataudbyder

I et andet eksempel hjalp CMP en dataudbyder, som ejes af danske pengeinstitutter, med at indgå en aftale med en stor bank, som herefter blev en ny deltager. Aftalen gav store potentielle stordriftsfordele.

CMP brugte sin know-how og erfaring til at sikre, at det var en fakta- og videnbaseret beslutningsproces, der blev accepteret af alle involverede parter. 

Business Case #4

Udarbejdelse af RFI/RFP

Effektiv kommunikation med nuværende og potentielle leverandører er også en kritisk succesfaktor, når det gælder om at opfylde de forretningsmæssige målsætninger.

For eksempel skal de forretningsmæssige krav klart meldes ud til eksterne leverandører, så de kan komme med relevante tilbud og dermed gøre det muligt for forretningsområdet at tage en beslutning på det rigtige grundlag. CMP har stor erfaring i at opfylde disse forretningsmæssige målsætninger. Som eksempel kan gives udarbejdelsen af RFI/RFP (Request for information/Request for Proposal), som anvendes af en dansk bank til at identificere udbydere af eksterne betalingssystemer.