Vores tilgang

En af CMP’s spidskompetencer er vores kendskab til kapitalmarkedsvirksomheder, deres forskellige produkter, processer og funktionsområder. Vi kender områdets jargon, medarbejderroller og ansvarsområder.

Når der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag om mulighederne på kapitalmarkederne, handlingsplaner for udvikling af produkter og strategisk IT udvikling, er vores indsigt vores udgangspunkt. Vi støtter os til den, når vi analyserer nye lovgivningsmæssige tiltag, deres konsekvenser på kapitalmarkedet og på den enkelte virksomhed.

bridge

Vi kombinerer forretningsmæssig viden med teknisk ekspertise og praktiske erfaringer

Vi kombinerer vores business knowhow med vores tekniske viden og praktiske erfaring fra projektledelse inden for kapitalmarkedsområdet, og anvender dette til at bygge bro mellem forretningsområdet og IT området, og opnår dermed at de ønskede forretningsmæssige mål og resultater. Vi hjælper IT området med at analysere udfordringerne i projektet, medvirker til valide løsninger og dermed sikre at de forretningsmæssige ønsker og krav realiseres.

Vi medvirker til at sikre de påkrævede ressourcer til udviklings- og implementeringsteams, samt at de rette og værdiskabende kompetencer er til stede, når man skal konstruere og implementere de valgte løsninger.

Forretningsområder

Projektledelse og IT

CMP hjælper med at mindske risikoen for at projekterne ikke er veldefinerede eller at projekterne bliver genstand for uoverensstemmelser mellem brugerne i front-, middle- og back office og accounting på den ene side og IT på den anden.

Vi forøger organisationens leveringsdygtighed ved at forsyne den med kompetente medarbejdere, der kan på tage sig alle aspekter af en opgave, og dermed sikre en vellykket implementering.

Vores konsulenter

CMP trækker på sine medarbejderes årelange erfaring på kapitalmarkedsområdet til at yde den rette ekspertise og problemløsningsstrategi – vi bygger broer, når behovet opstår og sikrer en effektiv kommunikation i hele processen.