Udfordringer og muligheder ved disruption i investment management

“Disruption kommer!”. Ofte sagt med et nervøst og flakkende blik. Men hvad er disruption egentlig, og hvad er dens konsekvenser for investment management-industrien?

Af Kenneth Brandborg, associeret partner | 19. januar, 2016

Investment management er en noget konservativ industri. Men de seneste års nye krav, nye reguleringer og den nye økonomiske virkelighed har tvunget branchen til at ændre sig. Solvency II, Emir og sidst, men ikke mindst, Mifid II har lagt et enormt pres på organisationer og hele forretningsmodellen for investment managers. Ikke bare direkte men også af de afledte krav fra kunder, som ligeledes bliver mødt med nye reguleringer.

Verdensøkonomien udgør også en alvorlig udfordring for investment managers. I et miljø med lave renter, rigelig likviditet og oppustede aktiekurser bliver den traditionelle investeringsteori udfordret. Investeringscheferne er tvunget ud i nye og ofte mere komplicerede investeringer.

Alternative investeringer er vokset voldsomt i popularitet i 2015. De alternative investeringer er en meget blandet gruppe af aktiver, men et fællestræk er, at de stiller nye krav til risikostyring. Håndteringen af alternative investeringer er således meget mere kompliceret og dyrere end de traditionelle aktiver. Dette understreger det øgede fokus på værdikæden i investeringsvirksomheder og de omkostninger, der relaterer sig til kæden. Front office skaber værdi, og jo længere du bevæger dig bagud i organisationen, jo mindre værdi bliver der skabt.

Lad ikke nørderne tage kontrollen

Grundet udfordringerne i at opnå et fornuftigt resultat på de finansielle markeder har meget af opmærksomheden vendt sig mod de områder hos investment manageren, der ikke genererer profit. Det er oftest nemmere at finde en mere effektiv eller en billigere løsning i risikostyring eller back office, end det er at finde nye investeringsmuligheder. Det først skridt mod disruption er dermed taget. Behovet for eller ønsket om at ændre den organisatoriske struktur og forandringerne i investeringsprocesserne åbner op for nye ideer og tækning ud af boksen.

Faldgrupperne er dog mange – og de er tæt på. Det mest åbenlyse er at lade IT-nørderne styre implementeringen af nye, omkostningseffektive løsninger til at understøtte investeringsprocesserne og nye databaser, der skal opsnappe ny information fra markedet til investeringsanalytikere. Men træd varsomt; at lade IT-afdelingerne styre projekter, der skal opfylde forretningens behov, resulterer ofte i løsninger, der er helt korrekte men fuldstændig ubrugelige.

Data og IT er en stor del af løsningen på de udfordringer, som investment managers oplever – og samtidig der, hvor disruption ofte udspringer. Ved at bruge udfordringerne til at revidere din forretning og dine services i stedet for at reagere defensivt vil sandsynligheden for, at du kommer på ægte, disruptive idéer, øges.

Det nuværende niveau for IT-infrastrukturen hos investment manageren giver ofte udfordringer. IT-infrastrukturen ligner organisation, den understøtter. Ligesom et hospital; systemer er blevet bygget og implementeret for at understøtte eksperter, der arbejder i specifikke områder af investment management med specifikke opgaver. Organisationer og IT er opdelt i siloer. Mange af disse systemer er bygget in-house på Excel-platforme. Man har købt standardsystemer, men kun en brøkdel af deres funktionalitet bliver brugt. Det bliver nødt til at ændre sig.

Fokusér på kunden!

Fokus må flytte sig fra in-house-eksperterne og over på kunden. Organisationen må afspejle dette. Hvor mange møder er startet med spørgsmålet ’hvad ville være bedst for kunden’? Alt det du gør og laver må være enten bedre, billigere eller lettere for kunden. ALT! Organisationen og IT skal afspejle de arbejdsgange, der maksimerer værdien for kunden; organisationen skal ikke afspejle de forskellige eksperter, der er ansat.

Data warehouses, datamarter og dataprojekter skal drives af forretningsdelen af organisationen. IT skal implementere, facilitere og udfordre, men drivet skal komme fra forretningen. BI spiller en nøglerolle i at styrke kendskabet til kunden og at kunne tilbyde de bedste services og informationer, som kunden fortjener. Man må i en vid udstrækning gøre op med Excel-løsninger. Årsagen er ikke afhængigheden af nøglemedarbejdere, der har bygget løsningen, og den er heller af sikkerhedshensyn. Årsagen er, at data i Excel-ark er meget svære at dele. Nøglen til at blive succesful i disruptive omgivelser er at have alt data tilgængeligt for hele organisationen i et stærk, fleksibelt BI-værktøj.

Pas på dataen!

Fokus må også være på data governance. Det fremtidige IT-landskab vil være bygget på decentrale systemer og central data. Dette gør datadisciplinen og data governance til hjørnestenen i organisationen. Disruption kommer ofte fra vilde idéer og fritækning, men fundamentet skal være støbt af kvalitetsdata – ellers vil dataproblemer hindre de disruptive idéer.

Det sidste nøgleområde inden for forberedelsen på disruption er at have agile og vidende leverandører, hvad enten det er systemer eller services, de tilbyder. Leverandører bliver nødt til at kunne tilpasse sig hurtigt til de evigt foranderlige omgivelser og de bliver nødt til at have et svar klar, når du henvender dig for at få råd eller løsninger.

Selv hvis du går alle disse krav i møde, er der ikke garanti for, at organisationen vil sprudle af disruptive idéer, men det vil facilitere organisationens evne til at tilpasse sig, når din branche bliver disrupted af andre, og det vil forberede din forretning til de disruptive idéer, du kommer på.