Fra soft law til hard law: Fundamentale ændringer i forventninger til ESG-integration hos kapitalforvaltere og investeringsrådgivere

Som beskrevet i den foregående blog, har Europa Kommissionen præsenteret en handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (se den her). Vi går i denne blog et skridt videre ved at zoome ind på konkrete udspil fra handlingsplanen og eksempler på de konsekvenser, det kan få for kapitalmarkedsaktører.

Læs mere

EU’s handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst betyder ny regulering for finansielle virksomheder

Ansvarlige investeringer og bæredygtig vækst er blandt tidens varmeste emner i den finansielle verden. Europa Kommissionen har placeret sig i front af denne agenda med lanceringen af deres ’Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst’. Den første EU-regulering er allerede vedtaget, men finansielle aktører står kun ved begyndelsen af denne regulatoriske strømning med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Følg med i første blog omkring betydningen af ESG og bæredygtighed inden for kapitalmarkedet.

Læs mere

Capital Market Partners (CMP) er blevet en del af Lucht Probst Associates (LPA)

Den 13. juni 2019

Som pioner inden for anvendelse af digitale tjenester og løsninger er Skandinavien et meget digitaliseret samfund. Det har derfor været logisk for LPA at fortsætte deres vækstvej i Norden. Det skandinaviske marked er på forkant med  regulatoriske ændringer og med købet af CMP, er LPA nu perfekt positioneret til at imødekomme den lokale efterspørgsel.

Læs mere

Fata Morgana or Reality? Quality Improvements in Investor Advisory Services

Background: This week the Danish Financial Supervisory Authorities (Finanstilsynet) published its second thematic report on the implementation of the MiFID II directive. The first report published in June 2018 assessed the structure of the Danish UCITS fund market post MiFID II

Læs mere

Alternative investeringer

Best practice vejledning giver pensionskasserne travlhed

Finanstilsynet er bekymret for, at pensionskassernes stigende placeringer i alternative investeringer ikke håndteres tilfredsstillende ud fra en risikobetragtning. Hidtidige inspektioner og temaundersøgelser har fået Tilsynet til at sende en byge af påbud til pensionskasserne og offentliggøre en vejledning, som præciserer best practice-processen relateret til alternative investeringer. CMP sætter i denne blog fokus på baggrund og hovedelementer i vejledningen.

Læs mere

CMP bliver #1 i kategorien Danmarks bedste konsulentvirksomhed: ”Vi bygger bro mellem forretningsforståelse og it-understøttelse – og det er efterspurgt af vores kunder”

Hvert år udgiver Computerworld deres top 100 liste, hvor de kårer Danmarks dygtigste it-virksomheder på baggrund af selskabernes regnskabstal – dækkende fra konsulenthuse til softwarefirmaer. Nyheden om førstepladsen i konsulentkategorien kommer som en glædelig overraskelse for Capital Market Partners, hvor både den primære drift og medarbejderantallet er fordoblet.

Læs mere

Capital Market Partners kåret som #1 i kategorien Danmarks bedste it konsulentvirksomhed

Her er Danmarks bedste konsulentvirksomheder – medarbejderne skal have det sjovt hos vinderen

Læs mere

Insourcing vs. Outsourcing – How to Get the Right Match

There is a movement within the financial industry regarding sourcing. Some companies choose to outsource, while others decide to pull back similar tasks previously outsourced. But, why do we experience these different moves? Which factors determine whether something should be outsourced or taken back into the organization? The right match of whether to in- or outsource can be very different from one organization to another. But the reasoning behind, why to in- or outsource, should always depend on company specific objectives.

Læs mere

What Does it Take to Ensure Accurate and Timely NAV?

Net Asset Value (NAV) is value per share of a mutual fund or an exchange-traded fund (ETF) on a specific date or time. For fund managers, this means that accurate prices must be provided on a daily basis in a highly regulated and fast-moving environment – this post goes through four steps that elaborate on how to ensure accurate and timely NAV in relation to processes, system and platform, data and controls.

Læs mere