Bliver MiFID II endnu en never ending story?

MiFID II-direktivet, der skal være implementeret i 2017, har skabt en del problemer på kapitalmarkedet. Det er en langsommelige proces af implementeringen af regulativer der frustrerer for både banker og mæglere. Det synes sandsynligt, at hverken lovgivere eller markedsdeltagere vil være klar i tide, men ingen er villige til at indrømme det. Spørgsmålet er, om det hele vil ende i endnu et udsættelsesspil, som vi har set det med EMIR?

Af Christian Thygesen, ledende partner | 6. november, 2015

Det er velkendt, at politikernes svar på den finansielle krise var en tsunami af nye love og regulering inden for markedet. Et af de nyeste eksempler på dette er MiFID II-direktivet, som man forventer rigtig vil tage fart i starten af 2017.

Ligesom det var tilfældet med EMIR, så er MiFID en sammenblanding af forskellige politiske krav, rapporteringskrav og processer inden for enten trading eller clearing af diverse finansielle produkter

Og ligesom med EMIR, så er markedets parter frustrerede over en kompleks lovgivning, der kræver en kombination af forskellige juridiske ekspertiser, markedsforståelse og til tider endda også teknisk forståelse for at kunne give mening. En lovgivning hvis processerne for at danne afklaring over centrale, tekniske standarder kan være pinefuldt langsomme.

A game of Chicken

Det ser ud til, at lovgivere og markedsdeltagerne har begivet sig ud i et ’game of chicken’, hvor begge sider ved, at de nuværende deadlines ikke er mulige. Lovgiverne kan ikke nå at få klargjort tekniske definitioner og rapporteringsplatforme, og mange banker og mæglere kæmper for at blive klar til 2017, men ingen af parterne er villige til at sige det højt. Den uheldige konsekvens bliver sandsynligvis en udsættelse af, som minimum, dele af lovkravene, men dette vil først blive anmodet om – eller bekendtgjort – kort før deadline primo 2017.

Man kan kun håbe, at vi ikke kommer til at se en gengivelse af den uendelige(?) stillingskrig af EMIR-implementeringen, som oprindelig skulle have været igangsat i slutningen af 2012, men som først delvist trådte i kraft i 2014 og som stadig venter på at blive fuldstændigt implementeret.

Selvom nogle marginale dele af disse regulative initiativer muligvis vil skabe værdi for banker og andre markedsparter, så kan de overordnet ses som en smertefuld omkostning, som parterne helst vil minimere og få ud af verden hurtigst muligt. Og det er her, vi ser vores rolle som konsulenter være vigtig.

Få ro i sindet

Det er et must at leve op til regulativerne. Det er en uundgåelig omkostning, som du bliver nødt til at bære, hvis du vil blive i markedet og vil kunne tilbyde dine kunder de berørte services og produkter. Men ud over at det giver en ’license to operate’, så opfattes regulativerne ikke som noget, der giver meget værdi til institutionerne. Inden for compliance, og især hvad angår at få de lovkravsmæssige rapporteringer op at køre, bliver regulativerne set som en højspecialiseret one-off-øvelse med meget lidt læring eller udbytte, og derfor er det logisk, at det er konsulenterne, der bliver sat på sådanne opgaver.

I øjeblikket hjælper CMP både mindre og mellemstore banker med at forstå og forberede sig på MiFID II. I første omgang hjælper vi med at evaluere, hvad der er relevant for bankerne at tilbyde, og på hvilken måde de skal tilbyde deres produkter. Vi assisterer projektledere med at definere og prioritere deres opgaver, og hvis der er brug for det, tager vi også gerne ansvar for projektet og dets faktiske implementering.

Vi tror på, at vi giver vores kunders forretning værdi ved at kombinere vores tekniske kunnen og vores forretningsforståelse til at udtænke løsninger, der omkostningseffektivt giver markedets parter mulighed for at operere i overensstemmelse med reguleringen. Men måske er den største værdi vi tilbyder den, at give vores kunder ro i sindet på et område, som rettelig bliver anset som unødvendigt kompleks.